raziskave in razvoj naslovna

Raziskave in razvoj

Labena Razvoj in Raziskave je registrirana raziskovalna skupina, ki deluje znotraj podjetja Labena d.o.o. Svojim strankam nudi vodenje raziskovalnih in razvojnih projektov, svetovanje pri črpanju evropskih sredstev ter urejanje pogodbenih razmerij pri delu s podizvajalci na področju raziskav in razvoja v visoki tehnologiji. Z svojimi več kot dvajset letnimi izkušnjami na področju farmacevtske, medicinske, živilske in petroindustrije je podjetje Labena d.o.o. pridobilo unikatni vpogled v tehnologijo, industrijske procese ter potrebe trga in pričakovanja investitorjev.
Tako v podjetju poteka kar nekaj projektov v sodelovanju z industrijo in univerzitetnim okoljem. Dejavni smo predvsem na področju medicine, elektrotehnike, telemedicine in farmacije.